Regler m.m

Även fast vi tycker att arrangemanget och banan i sig skall vara så enkelt som möjligt så har även UTMANINGEN några enkla regler:

Kostnader
HERR/DAM/MIX = 600SEK

SOLO = 400SEK

KANOTHYRA = 400SEK

Vi har 40 Acronkanoter i herr och 20 i mix resp dam och det är först till kvarn som gäller för Acronerna. (Skulle de ta slut så löser vi andra kanoter)

Klasser
I årets tävling kommer det att finnas fyra klasser; Dam, Herr, Mix och Solo. Samtliga klasser har en vinnartid på tre timmar. Ett lag i tävlingen består av två deltagare.

Kontrolltagning
Vid orienteringssträckning ska kontrollerna tas i den ordningen som anges på kartan.
Vid kontrolltagning ska båda lagets medlemmar vidröra kontrollen vid stämplingstillfället, om inget annat anges av arrangören.
Kontrollerna består av en snitsel och en stämplingsenhet.
Vid stämpling ska laget försäkra sig om att stämplingsenheten ger ifrån sig ett pip eller blinkar till, som bevis för korrekt genomförd stämpling. Om laget inte får någon sådan respons är det lagets eget ansvar att stämpla i kartan med kontrollens stiftklämma.
Icke korrekt genomförd stämpling medför diskvalifikation.
Vid snitslad sträckning får inte snitslingen lämnas.

TIDER

Tävlingen startar kl 12:00 den 25 Augusti

LAGET/UTRUSTNING
Båda deltagarna måste fylla 18 år under 2018, alternativt ha godkännande av målsman att delta i tävlingen
Laget ska alltid vara samlade med max 25 meter mellan lagmedlemmarna om inte annat anges av arrangören
Det är inte tillåtet att ha support längs med banan
Nummerväst/nummerlapp skall alltid bäras över klädsel. Ryggsäck får bäras utanpå nummerväst
Deltagarna får använda valfri klädsel där annat ej anges av den obligatoriska utrustningen
Utrustning/materiel som tas med ut på banan skall tas med tillbaka. Det är förbjudet att lämna efter sig utrusning, skräp eller dylikt.

SÄKERHET
Banan är inte avskärmad från trafik och allmänhet, så visa stor hänsyn till allmänheten
Svenska trafikregler gäller
Ett första förband ska alltid bäras med under hela tävlingen
En mobiltelefon vattentätt förpackad skall alltid bäras med under hela tävlingen
Hjälm skall bäras under all cykling samt vid vissa äventyrsmoment
Vid olycka är det obligatoriskt att hjälpa andra lag
Vid allvarlig olycka larma 112 och meddela tävlingsledningen
Om laget bryter skall tävlingsledningen meddelas omedelbart
Respektera privat mark

Vid tveksamheter gäller tävlingsledningens direktiv

Annonser