Styrelsen

För verksamhetsåret 2017 består styrelsen av följande:

Ordförande: Peter Carlberg, multisportkarlstad@outlook.com

Kassör: Olof Solberg, multisportkarlstad@outlook.com

Ledamot: Sofie Gustavsson, multisportkarlstad@outlook.com

Ledamot: Peter Gustavsson, multisportkarlstad@outlook.com

Ledamot: Jonas Evaldsson, multisportkarlstad@outlook.com

Ledamot: Linda Siggesson, multisportkarlstad@outlook.com

Stadgar

För klubbens stadgar se KMS_Stadgar_2008.