Styrelsen

För verksamhetsåret 2017 består styrelsen av följande:

Ordförande: Peter Carlberg

Kassör: Olof Solberg

Ledamot: Hjalmar Svensson

Ledamot: Jonas Evaldsson

Ledamot: Linda Siggesson

Mail till styrelsen är multisportkarlstad@outlook.com

Stadgar

För klubbens stadgar se KMS_Stadgar_2008.

Annonser